Tryggt att hyra släp hos OKQ8

Du kan känna dig trygg när du hyr släp hos oss. Våra släp är av högsta kvalitet och aldrig äldre än fyra år, de servas och kontrolleras regelbundet av kompetent personal.

I priset ingår Skadekostnadsreducering, vilket sänker din skadekostnad kraftigt om olyckan är framme.

Välkommen!

Priser

Vid dygnshyra över 1 dygn debiteras per påbörjad timme, dock max med 5 timmar varvid dygnspris gäller. Timpris är 1/3 av priset för 0-3 timmar.
Bokad, men ej utnyttjad tid återbetalas inte. Vid hyra över 3 timmar debiteras per påbörjad timme, dock max med 2 timmar varvid dygnspris gäller.

Kåpa 4,5 m³
Flakbredd 128 cm
Flaklängd 258 cm
Lasthöjd 140 cm
Maxlast 690 kg

0-3 tim 199 kr
Dygn 369 kr
Vecka 1845 kr

Kåpa 11 m³
Flakbredd 159 cm
Flaklängd 366 cm
Lasthöjd 190 cm
Maxlast 420 kg

0-3 tim 299 kr
Dygn 529 kr
Vecka 2645 kr

Kåpa 9 m³
Flakbredd 159 cm
Flaklängd 366 cm
Lasthöjd 150 cm
Maxlast 470 kg

0-3 tim 299 kr
Dygn 529 kr
Vecka 2645 kr

Grindvagn
Flakbredd 128 cm
Flaklängd 258 cm
Lasthöjd 140 cm
Maxlast 510 kg

0-3 tim 179 kr
Dygn 329 kr
Vecka 1645 kr

Kåpa 6,5 m³
Flakbredd 152 cm
Flaklängd 325 cm
Lasthöjd 145 cm
Maxlast 550 kg

0-3 tim 249 kr
Dygn 469 kr
Vecka 2345 kr

OKQ8 hyresvillkor

  • Giltigt körkort ska visas upp av hyresmannen vid uthyrningstillfället.
  • Släpet skall lämnas tillbaka till uthyrande station.
  • För brukande utanför Sverige krävs godkännande av uthyraren.
  • Hyresmannen ansvarar för eventuella böter eller andra kostnader som uppkommit till följd av parkerings- eller andra trafikförseelser.
  • Dylika avgifter som inte betalas av hyres mannen debiteras via OKQ8 varvid det tillkommer en expeditionskostnad på 150 kr.
  • Fullständiga villkor finns på okq8.se samt på våra hyreskontrakt.

Skadekostnad

  • Släpet är helförsäkrat. Skadekostnadsreducering ingår i priset vilket medför att hyresmannens självrisk reduceras till 1000 kr inkl moms per skademoment.
  • Hyresmannen är trots skadekostnadsreducering inte friskriven från ansvar om skada uppstår pga oaktsamhet såsom slarvigt eller överlastat fordon.